Optochtreglement

De optocht is ieder jaar een feestelijke en gezellige gebeurtenis. Om dat zo te houden, zijn er een aantal heel normale regels opgesteld waar iedereen zich naar dient te gedragen.

 1. Deelname aan de optocht is vrij en niet leeftijdsgebonden, mits men zich houdt aan het optochtreglement.
 2. Deelnemers aan de optocht van Gerwen moeten zich tijdig bij de optochtcommissie hebben ingeschreven. Voordat de optocht van start gaat, moet men zijn startnummer ophalen. Dit nummer moet men goed zichtbaar meedragen.
 3. Een kwartier voor vertrek wordt er van iedere deelnemer(-sgroep) een foto gemaakt. Zorg dus dat je (groep) hiervoor op tijd klaarstaat.
 4. De plaatsen in de optocht worden door de optochtcommissie bepaald.
 5. Deelnemers: de categorie groepen bestaat uit minimaal 3 personen, de categorie individueel uit minder dan 3 personen en onder de categorie wagens vallen voertuigen welke mechanisch, motorisch dan wel met een dier worden voortbewogen.
 6. Het is verboden om tonelen voor te stellen die aanstoot geven. Dit ter beoordeling van de optochtcommissie.
 7. Het gebruik van confetti of andersoortig strooimiddel is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de optochtcommissie. Indien men wenst te strooien dient een verzoek hiertoe bij inschrijving ingediend te worden. De optochtcommissie zal hierover bindend beslissen.
  Plastic, niet-vergankelijk of ander moeilijk afbreekbaar materiaal mag niet gebruikt worden.
  De strooiende deelnemer zorgt er zelf voor dat het strooigoed weer opgeruimd wordt. Eventuele kosten voor het opruimen van strooigoed die gemaakt moeten worden zijn voor rekening van de strooiende deelnemer.
 8. Het gebruik van alcoholhoudende dranken is voor geen enkele deelnemer toegestaan tijdens de optocht en ook niet tijdens het opstellen en afbreken van de stoet. Hierop wordt gecontroleerd. Bij overtreding volgt diskwalificatie van de deelnemer(s) en men dient per direct de optocht te verlaten, waarbij men de aanwijzingen van de optochtcommissie op dient te volgen.
 9. Bestuurders van motorvoertuigen in de optocht moeten verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.
 10. Voor ongelukken of schade tijdens de optocht is de organisatie niet verantwoordelijk. Deelname is volledig op eigen risico.
 11. Het toekennen van de prijzen door de onafhankelijke jury is bindend.
 12. Wettelijke en gemeentelijke bepalingen moeten in acht worden genomen.
 13. Reclamewagens kunnen bij uitzondering en tegen betaling aan de optocht deelnemen. Dit ter beoordeling van de optochtcommissie.
 14. In specifieke gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de optochtcommissie een bindend besluit.