In memoriam: Noud Leenders

Maandag 17 april 2023 ontvingen wij het bericht dat ons erelid Noud Leenders op 91-jarige leeftijd is overleden. Noud was sinds 1978 lid van onze vereniging. In dat jaar zwaaide hij de scepter over het Narregat als Prins Noud d’n 1e. In zijn loopbaan binnen de Gerwense carnavalsvereniging heeft hij diverse functies bekleed. Zo was hij onder andere bestuurslid, President, Raadslid en Adjudant. Noud was een markant persoon waar men niet snel om heen kon. Hij liet zich ook regelmatig zien en horen bij de activiteiten van zowel onze vereniging als de andere clubjes in Gerwen.

Tijdens de Seniorenmiddag met carnaval 2023 is hij samen met zijn vrouw Mia gehuldigd voor hun 44-jarig lidmaatschap en daardoor verheven tot erelid van CV De Narre-Kappen. Omdat zijn gezondheid het niet meer toeliet, was hij zelf helaas niet aanwezig tijdens deze middag. We zullen Noud missen om de mens die hij was…

Wij wensen Mia, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

Leden, Heren en Dames van de Raad van Elf en Bestuur