Optochtreglement

De optocht is ieder jaar een feestelijke en gezellige gebeurtenis. Om dat zo te houden is er een aantal heel normale regels opgesteld waar iedereen zich naar dient te gedragen.

Vooraf nog even dit:

Geen zuip- en herriewagens!
Na een aantal jaren van ze verlost te zijn geweest, waren ze weer even terug: de zuip- en herriewagens uit de wat verder weg gelegen dorpen. Deze zijn niet welkom in de Gerwense optocht. We hebben geen trek in de overlast die veroorzaakt wordt door deze zuipwagens die weinig met carnaval te maken hebben. Vaak gaan deze wagens gepaard met een geluidsinstallatie waar menig festival zich al mee zou kunnen redden. Om nog te zwijgen over het achtergelaten spoor van weggeworpen lege bierflesjes, shotjes, blikjes energiedrank en andere zooi. Zoveel zuip- en herriegeweld is allemaal niet nodig bij een leuke, gezellige, kleinschalige en feestelijke optocht zoals die van Gerwen en doet er zelfs afbreuk aan. Daarom worden deze wagens geweigerd. Blijkt voor of tijdens de optocht dat het toch om een dergelijke zuip- of herriewagen gaat (dit ter beoordeling van de optochtcommissie) dan wordt de wagen resoluut gediskwalificeerd, uit de optocht verwijderd en wordt er geen startgeld uitgekeerd.

Reglement

 1. Deelname aan de optocht is vrij en niet leeftijdsgebonden, mits men zich houdt aan het optochtreglement.
 2. Deelnemers aan de optocht van Gerwen moeten zich tijdig bij de optochtcommissie hebben ingeschreven. Voordat de optocht van start gaat, moet men zijn startnummer ophalen. Dit nummer moet men goed zichtbaar meedragen.
 3. Een kwartier voor vertrek wordt er van iedere deelnemer(-sgroep) een foto gemaakt. Zorg dus dat je (groep) hiervoor op tijd klaarstaat.
 4. De plaatsen in de optocht worden door de optochtcommissie bepaald.
 5. Deelnemers: de categorie groepen bestaat uit minimaal 3 personen, de categorie individueel uit minder dan 3 personen en onder de categorie wagens vallen voertuigen welke mechanisch, motorisch dan wel met een dier worden voortbewogen.
 6. Het is verboden om tonelen voor te stellen die aanstoot geven. Dit ter beoordeling van de optochtcommissie.
 7. Het gebruik van confetti of andersoortig strooimiddel is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de optochtcommissie. Indien men wenst te strooien dient een verzoek hiertoe bij inschrijving ingediend te worden. De optochtcommissie zal hierover bindend beslissen.
  Plastic, niet-vergankelijk of ander moeilijk afbreekbaar materiaal mag niet gebruikt worden.
  De strooiende deelnemer zorgt er zelf voor dat het strooigoed weer opgeruimd wordt. Eventuele kosten voor het opruimen van strooigoed die gemaakt moeten worden zijn voor rekening van de strooiende deelnemer.
 8. Het gebruik van alcoholhoudende dranken is voor geen enkele deelnemer toegestaan tijdens de optocht en ook niet tijdens het opstellen en afbreken van de stoet. Hierop wordt gecontroleerd. Bij overtreding volgt diskwalificatie van de deelnemer(s) en men dient per direct de optocht te verlaten, waarbij men de aanwijzingen van de optochtcommissie op dient te volgen. Bij diskwalificatie wordt er geen startgeld uitgekeerd.
 9. Alle deelnemers aan de optocht (in het bijzonder bestuurders van voertuigen) moeten verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.
 10. Voor ongelukken of schade tijdens de optocht is de organisatie niet verantwoordelijk. Deelname is volledig op eigen risico.
 11. Het toekennen van de prijzen door de onafhankelijke jury is bindend.
 12. Wettelijke en gemeentelijke bepalingen moeten in acht worden genomen.
 13. Reclamewagens kunnen bij uitzondering en tegen betaling aan de optocht deelnemen. Dit ter beoordeling van de optochtcommissie.
 14. In specifieke gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de optochtcommissie een bindend besluit.
 15. Startgeld wordt na afloop van de optocht uitgekeerd, mits de deelnemer de gehele optocht heeft uitgelopen/uitgereden.
 16. Bij diskwalificatie wordt er geen startgeld uitgekeerd.