Eerste jaren van de Narre-Kappen

In het jaar 1963 is men in Gerwen officiëel begonnen met het organiseren van carnavalsactiviteiten. Voor die tijd was er ook al sprake van bepaalde carnavalsactiviteiten. In café Van Rosmalen, tegenwoordig Restaurant Clemenshof, zaten een aantal enthousiaste mensen bij elkaar met het idee om in Gerwen carnaval te gaan vieren. De heer Van Stekelenburg uit Nuenen was een van die enthousiastelingen en nam dan ook het voortouw in de organisatie. Het was daarom dan ook dat hij tijdens het carnaval van 1962 benoemd werd tot prins van Gerwen. Aan dit carnavalsgebeuren was niets officieels en helaas is er verder niet veel bekend over deze eerste carnavalsjaren.

1965 Prins HenkelmanIn 1963 werden er weer een aantal activiteiten georganiseerd in het dorp. In dat jaar werd Joop Eggelaar tijdens carnaval als Prins Joop d’n Urste geïnstalleerd als prins van Gerwen. Een prins is geen prins zonder kleding en onderscheidingen; deze moesten dan ook in allerijl worden gemaakt om toch met iets voor de dag te komen. Dit alles gaf de doorslag om in Gerwen een officiële carnavalsvereniging op te richten. Lambert Henkelman en Lou van de Kemenade namen de touwtjes in handen en brachten een groep mensen bij elkaar die op 11 november 1963 als officiële carnavalsvereniging van Gerwen werden gepresenteerd. De presentatie vond plaats tijdens de oprichtingsvergadering die werd gehouden in Café de Linde aan de Gerwenseweg.

Tijdens deze oprichtingsvergadering werd er middels een prijsvraag een naam gegeven aan deze nieuwe vereniging. Carnavalsvereniging ”De Narre-Kappen” is vanaf dit moment een officiële vereniging.

Een vereniging moet natuurlijk worden geleid door een bestuur. Het eerste bestuur dat werd gekozen bestond uit Piet Vermeulen als voorzitter, Piet Rooyakkers als penningmeester en Lou van de Kemenade als president/secretaris. Bestuursleden waren Frans Bunthof, Jan de Louw, Has Bouw en Lambert Henkelman. De Raad van Elf bestond verder uit Jan van de Heuvel, Willie Smits, Harrie en Piet van de Kemenade, Jan Rooijakkers en Hans Meulendijks.

1966 Plankenier - Frans BunthofHet is zeker bijzonder om hierbij te vermelden dat Frans Bunthof, bestuurslid ten tijde van de oprichting, tot op de dag van vandaag nog steeds lid is van onze vereniging. Hij is hiermee dan ook de enige met een 44-jarig+ lidmaatschap!

De eerste jaren van een vereniging gaan niet altijd even goed. Zo ook die van ”De Narre-Kappen”. Na het eerste officiële carnavalsjaar had de vereniging een schuld van ƒ 89,- Dit was een hele schok voor een vereniging die haar geld zo hard nodig heeft voor het organiseren van activiteiten. Na veel praten besloot Jan Smits sr., toenmalig kastelein van Café De Linde, om deze schuld voor zijn rekening te nemen. Tenslotte was hij ook een carnavalsvierder in hard en nieren. Ook steunde Jan Smits sr. de prins financieel. Van dit geld kon de Prins zijn kleding en onderscheidingen laten maken.