Carnaval 2021 is nog koffiedik kijken

Jeugdmiddag in Gerwen op zondag

Naar aanleiding van het artikel in het ED van vanmorgen over het carnaval van 2021 kunnen wij melden dat wij als vereniging hier ook volop mee bezig zijn. Al enkele maanden overleggen de gezamenlijke carnavalsverenigingen van de gemeente Nuenen c.a. (De Wetters, Dwersklippels, Raod van Zatterdag en De Narre-Kappen) over carnaval 2021. Er wordt besproken of, en zo ja, in welke vorm, carnaval door kan gaan.

Samen is besloten dat we de organisatie gewoon opstarten en dat we in september of oktober een besluit nemen over het al dan niet doorgaan van de carnavalsactiviteiten in onze gemeente. De vier verenigingen zijn actief op zoek naar een hoogheid of er vinden al serieuze gesprekken plaats met kandidaten. Met hen worden de mogelijke scenario’s besproken.

De carnavalsverenigingen zijn allemaal van mening dat carnaval 2021 anders zal zijn dan we gewend zijn. Hoe carnaval precies gevierd kan gaan worden, dat weten we nog niet. Zover kunnen we op dit moment eenvoudigweg niet vooruit kijken. We organiseren carnaval voor de inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en zijn ons ervan bewust dat het vieren ervan gedaan moet worden op een verantwoorde manier. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten. Later dit jaar volgt meer nieuws hierover!