Prinsenschieten 2023

Op zondag 15 januari jl. vond het traditionele Prinsenschieten weer plaats op de (nagenoeg verbouwde) Schutsherd. Jaarlijks is het aan de hoogheden van zowel Gerwen als Lieshout om de eeuwige roem mee naar hun dorp te nemen.

Voor het schietfestijn kon beginnen was het aan de hoogheden om elkaar een ‘’handicap’’ toe te spelen. Prins Jogadero speelde in op de actualiteit en had voor de prins van De Raopers een ‘’klote geweer’’ gemaakt. Zij hebben zich de laatste weken nogal klote gevoeld omdat zij hun tonpraterston kwijt waren. Laten het De Narre-Kappen zijn geweest die deze ton netjes opgeraapt hebben en een veilig onderkomen hebben gegeven. Na flink onderhandelen was dit probleem zo opgelost!

Ook Prins René d’n Twidde had een handicap voor de schieters, daar zij altijd strak in het pak zitten werden zijn tegenstanders ingewikkeld met folie. En als dat alles nog niet genoeg was zorgde de koning van Het Heilig Kruisgilde ervoor dat mikken niet meeviel. Als oud-duikinstructeur en brildrager met min acht zorgde hij ervoor dat de hoogheden voorzien werden van een duikbril met dezelfde sterkte en brillen met ‘’jampotglazen’’.

Nadat het toebedelen van al deze handicaps was afgewerkt en de schutsboom was gevrijwaard van de kwade geesten kon er worden geschoten. Na het 27e schot was het Prins René d’n Twidde van Raopersgat die de vogel naar beneden schoot. Hij kan deze eretitel zijn leven lang bij zich dragen.

Na deze spannende strijd verschansten de vele bezoekers zich weer in D’n Schutsherd waar onder de gezellige klanken van blaaskapel Tsjonge Jonge het feestje zich voortzette. Ondertussen was er voor het ‘’gewone volk’’ de gelegen­heid om hun schiet­kunsten te beproeven. Gildezuster Willemien Sengers ging er uiteindelijk met de prijs en eer vandoor. Kortom, het was weer een leuke en gezellige middag daar op het Lankveld. Dank aan het Heilig Kruisgilde voor de organisatie, het was weer goed van eten en drinken!