Twan van Erp nieuwe voorzitter

Gerwen – Tijdens de jaarvergadering is met een meerderheid van stemmen Twan van Erp verkozen tot de nieuwe voorzitter van CV De Narre-Kappen.

Twan volgt met deze verkiezing Frits Driessen op die 5 jaar lang de voorzittershamer met verve heeft gehanteerd. Als ”technisch”voorzitter heeft Frits de afgelopen 5 jaar de vereniging geleid met de doelstelling om meer structuur in de organisatie te krijgen. CV De Narre-Kappen dank Frits dan ook hartelijk voor zijn bijdrage aan de vereniging. Twan gaat zijn voorzitterschap enthousiast beginnen en is er enorm blij mee dat zijn aanstelling zo enorm gedragen wordt door de leden van de carnavalsvereniging.