Geschiedenis optocht in Gerwen

Optochten en carnaval horen bij elkaar, zo ook in het Narregat. Op carnavalsdinsdag 6 februari 1967 startte in Gerwen de eerste kinderoptocht; een erg voorzichtig begin om vervolgens een jaar later te starten met een echte optocht voor de jeugd en volwassenen.

IMG_3680 _Small_

Al waren de optochten in Gerwen niet groot, zij blonken uit door gezelligheid; massaal was men aanwezig om deel te nemen, maar vooral om al dat dwaze gekke gedoe te zien. Na de optocht was er steevast de ”snert”, ketels vol werden er geserveerd.

Tot en met 1975 trokken er tijdens carnaval optochten door het Narregat. Er waren toen in de gemeente Nuenen C.A. drie carnavalsoptochten: op zaterdag in Gerwen, op zondag in Nuenen en op maandags in Nederwetten. Door dit grote aanbod liep de belangstelling voor de Gerwense optocht terug. Men besloot in 1976 de Gerwense optocht af te schaffen en en aan te sluiten bij de optocht van Nuenen. Als alternatief is toen gestart met de Boerenbruiloften. Met de Gerwense Prinsenwagen werd nog even deelgenomen aan de optocht van Nuenen, maar dat hield op een gegeven moment ook op.

In 1989 werd besloten om de Gerwense optocht nieuw leven in te blazen. En met succes, want vanaf dat moment is de Gerwense Narrestoet weer in volle glorie terug. Geen kilometers lang, maar wel eindeloos gezellig.

In 2007/2008 maakte de Gerwense optocht nog Brabants nieuws toen bekend werd dat bepaalde wagens op voorhand geweigerd zouden worden wegens overlast door drankmisbruik. Er is inderdaad een no-tolerance beleid ingevoerd ten aanzien van de “zuipwagens” die het voor de rest lastig maken. Overige wagens worden ook nu scherp gecontroleerd. Het leidt op het eerste gezicht misschien tot wat minder deelnemers, maar we zijn ervan overtuigd dat het de kwaliteit ten goede komt. Uiteindelijk zal dat zijn uitwerking niet missen!

Inmiddels blijkt de nieuwe ‘strenge’ opzet van de optocht goed aan te slaan en krijgt navolging in de regio.