Opmars naar het Prinsenbal (1)

Met het korter worden van de dagen komen er weer andere tijden aan. Herfst, winter en natuurlijk Carnaval! De commissies draaien alweer op volle kracht en zijn al ver gevorderd met de voorbereidingen voor een nieuw carnavalsseizoen 2016. Zo ook De Narre-Kappen in Gerwen. De huidige Prinses La Quinta zal haar stokje over gaan dragen aan haar opvolger(s) (m/v).

Na een geweldig carnavalsjaar van de Prinses met haar drie Adjudanten zullen we op 21 november te zien krijgen wie de scepter zal gaan zwaaien over het Narregat. A.s weekend is het weer kermis in Gerwen en er zullen weer vele kelen gesmeerd worden, maar ook zal de geruchtenstroom rondom de Prins(es)enwisseling goed op gang komen…

Natuurlijk wil de Prinsenkeuzecommissie de opmars geven met de eerste twee aanwijzingen voor de nieuwe Prins(es):

  1. Vier is meer als een getal
  2. Het heden en verleden kunnen prima samen

Alvast een geweldig kermisweekend gewenst! De komende vijf weken volgen de rest van de aanwijzingen tot aan het Prinsenbal op 21 november van CV De Narre-Kappen!